BOZOK ÜNİVERSİTESİ

YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ

           Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde, uluslararası dostluğu derinleştirmek, Yozgat'ın gelişmesine katkıda bulunmak ve dünya ile iletişime aracı olmak amacıyla Yabancı Diller Bölümü kurulmuştur. Yabancı Diller Bölümü çerçevesinde hem Uzakdoğu'ya hem de Batı dünyasına ulaşmak hedeflenerek Çeviribilim, Japon Dili ve Edebiyatı, İspanyol Dili ve Edebiyatı, Rus Dilive Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Alman Dili ve Edebiyatı ve Fransız Dili ve Edebiyatı bölümleri açılmıştır. Bilindiği üzere toplumlar dileri ile düşünmekte, üretmekte ve kültürlerini yaratmaktadır. Gerek sosyal gerekse maddi kültür unsurları ancak dil ile gelecek nesillere aktarılmaktadır. Özellikle günümüzde küreselleşen dünyada sınırlar kalkmış ve insanlar arası diyalog ve kültürler arası alışveriş, kültürel ve sosyal anlamda paylaşım hem kolaylaşmış hem de artmıştır. Farklı kültürlerin birbirleriyle etkileşimlerinin yanında bilimsel platformlarda bu etkileşimlerinin daha üst düzeyde seyredeceğini biliyoruz. Avrupa ve Anadolu tarihine baktığımızda birçok tercüme eserin, toplumun değişmesi ve gelişmesinde çok önemli bir rol oynadığı ve kültürlerin zenginleşmesinde de önemli bir payı olduğu tarih kitaplarında da yer almaktadır.

              Bozok Üniversitesi, Türkiye'nin dünyaya açılmasında en önemli araç olan eğitim yolu ile bir kapı olmayı amaçlamaktadır. Yozgat'ın gelişerek bir dünya şehri olmasına katkı sağlamak ve Türkiye Cumhuriyeti devletine Uzakdoğu ve Batı dünyası hakkında donanımlı insanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ