YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ

SOSYOLOJİ (O.Y.L.)

Y.Lisans

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

2017 MÜFREDATI

Genel Toplam Ders Adedi : 16     T : 56    U : 8    Kredi : 24     ECTS : 120 T+U : 64

 

1. YARIYIL

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

L

Kredi

ECTS

SOS501

Uzmanlık Alan Dersi I

8

0

0

0

5

SOS503

Seminer I

0

3

0

0

1

SOS505

Klasik Sosyolojik Kuramlar ve Sosyal Teori

3

0

0

3

6

SOS545

Araştırma Yöntemleri ve Etik İlkeler

3

0

0

3

6

SOSSD-I

Seçmeli Ders Grubu (Ders 1)

[Bu ders SOSSD-I ders grubundan alınacaktır, aşağıya bakınız]

3

0

0

3

6

SOSSD-I

Seçmeli Ders Grubu (Ders 2)

[Bu ders SOSSD-I ders grubundan alınacaktır, aşağıya bakınız]

3

0

0

3

6

                                                                            Toplam             20             3            0          12            30

 

2. YARIYIL

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

L

Kredi

ECTS

SOS502

Uzmanlık Alan Dersi II

8

0

0

0

5

SOS504

Seminer II

0

3

0

0

1

SOS506

Modern Sosyoloji Kuramları

3

0

0

3

6

SOS538

Sosyal Bilimlerde Metot Tartışmaları

3

0

0

3

6

SOSSD-II

Seçmeli Ders Grubu (Ders 1)

[Bu ders SOSSD-I ders grubundan alınacaktır, aşağıya bakınız]

3

0

0

3

6

SOSSD-II

Seçmeli Ders Grubu (Ders 2)

[Bu ders SOSSD-I ders grubundan alınacaktır, aşağıya bakınız]

3

0

0

3

6

                                                                            Toplam        20             3            0          12            30

 

3. YARIYIL

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

L

Kredi

ECTS

SOS501

Uzmanlık Alan Dersi I

8

0

0

0

5

SOS509

Yüksek Lisans Tezi

0

1

0

0

25

                                                                            Toplam               8              1            0          0              30

 

4. YARIYIL

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

L

Kredi

ECTS

SOS502

Uzmanlık Alan Dersi II

8

0

0

0

5

SOS509

Yüksek Lisans Tezi

0

1

0

0

25

                                                                            Toplam         8              1            0          0              30

 

SEÇMELİ DERSLER

SOSSD- I

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

L

Kredi

ECTS

SOS508

Bilgisayarlı İstatistik Uygulamaları

3

0

0

3

6

SOS511

Türkiye’de Toplumsal Yapı ve Siyasal Süreçler

3

0

0

3

6

SOS513

Medya ve Popüler Kültür

3

0

0

3

6

SOS515

Sosyal İletişim

3

0

0

3

6

SOS517

Edebiyat ve Toplum

3

0

0

3

6

SOS519

Kişilik Kuramları

3

0

0

3

6

SOS521

Sanat ve Toplum

3

0

0

3

6

SOS523

Türkiye’de Gençlik Kültürü

3

0

0

3

6

SOS525

İktisat ve Toplum

3

0

0

3

6

SOS527

Türkiye’de Toplumsal Hareketler

3

0

0

3

6

SOS529

Eğitim ve Toplum

3

0

0

3

6

SOS531

Türkiye’de Metropolleşme

3

0

0

3

6

SOS533

Bilgi ve Toplum

3

0

0

3

6

SOS535

Örgütsel Öğrenme

3

0

0

3

6

SOS537

Türkiye’de Modernleşme Üzerine Tartışmalar

3

0

0

3

6

SOS539

Yurttaşlık Sorunları

3

0

0

3

6

SOS541

Sosyalleşme Psikolojisi

3

0

0

3

6

SOS543

Çocuk Hakları

3

0

0

3

6

 

SOSSD- II

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

L

Kredi

ECTS

SOS510

Endüstriyel Değişme ve Toplum

3

0

0

3

6

SOS512

Sosyal Değerler

3

0

0

3

6

SOS514

Modern Toplumda Aile

3

0

0

3

6

SOS516

Devlet ve Toplum

3

0

0

3

6

SOS518

Toplum Cinsiyet Sosyolojisi

3

0

0

3

6

SOS520

Toplumsal Çatışma ve Anarşi

3

0

0

3

6

SOS522

Çalışma ve Toplum

3

0

0

3

6

SOS524

Ölüm Sosyolojisi

3

0

0

3

6

SOS526

Küreselleşme Çalışmaları

3

0

0

3

6

SOS528

Sosyal Bozulma ve Suç

3

0

0

3

6

SOS530

Sosyal Yapı ve Değişme

3

0

0

3

6

SOS532

Türkiye’de Göçün Sosyo-Kültürel Analizi

3

0

0

3

6

SOS534

Güncel Sosyolojik Gelişmeler

3

0

0

3

6

SOS536

Kırsal Toplumsal Yapılar

3

0

0

3

6

SOS542

Sosyo-Kültürel Kuramlar

3

0

0

3

6

SOS544

Meşrulaştırma Sosyolojisi

3

0

0

3

6

 

 

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ