BOZOK ÜNİVERSİTESİ

MATEMATİK BÖLÜMÜ

I. YARIYIL 
Ders Kodu : Dersin Adı : Kredisi:
MAT 101 Analiz I 4 2 5
MAT 103 Soyut Mat.ve Lojik I 2 2 3
MAT 105 Lineer Cebir I 2 2 3
MAT 113 Analitik Geometri I 2 2 3
FİZ 101 Genel Fizik I 4 0 4
14 8 18

II. YARIYIL
Ders Kodu : Dersin Adı : Kredisi:
MAT 102 Analiz II 4 2 5
MAT 104 Soyut Mat.ve Lojik II 2 2 3
MAT 106 Lineer Cebir II 2 2 3
MAT 114 Analitik Geometri II 2 2 3
FİZ 102 Genel Fizik II 4 0 4
14 8 18

III. YARIYIL 
Ders Kodu: Dersin Adı: Kredisi:
MAT 201 Analiz III 4 2 5
MAT 203 Genel Topoloji I 4 0 4
MAT 235 Genel Prog.Giriş I 2 2 3
MAT 211 Sayılar Teorisi I 4 0 4
MAT (Seçmeli Ders) 2 0 2
16 4 18
AKD 201 Akademik Danışmanlık 0 2 1

IV. YARIYIL 
Ders Kodu: Dersin Adı: Kredisi:
MAT 202 Analiz IV 4 2 5
MAT 204 Genel Topoloji 4 0 4
MAT 212 Sayılar Teorisi II 4 0 4
MAT 236 Genel Prog.Giriş II 2 2 3
MAT Seçmeli Ders 2 0 2
16 4 18
AKD 202 Akademik Danışmanlık 0 2 1

V. YARIYIL 
Ders Kodu: Dersin Adı: Kredisi:
MAT 303 Reel Analiz I 4 0 4
MAT 307 Topoloji I 4 0 4
MAT 311 Dif. Geometri I 4 0 4 
MAT 331 Dif. Denklemler I 4 0 4
MAT Seçmeli Ders 2 0 2
18 0 18
AKD 301 Akademik Danışmanlık 0 2 1 

VI. YARIYIL 
Ders Kodu: Dersin Adı: Kredisi:
MAT 324 Fonk. Analiz I 4 0 4
MAT 308 Topoloji II 4 0 4
MAT 312 Dif. Geometri II 4 0 4 
MAT 332 Dif. Denklemler II 4 0 4
MAT Seçmeli Ders 2 0 2
18 0 18
AKD 302 Akademik Danışmanlık 0 2 1

VII. YARIYIL 
Ders Kodu: Dersin Adı: Kredisi:
MAT 439 Komp. Fonk. Teorisi I 4 0 4
MAT 421 Soyut Cebir I 4 0 4
MAT 431 Kısmi Dif. Denklemler I 4 0 4
MAT 435 Bitirme Tezi I 0 2 1
MAT (Seçmeli Ders) 2 0 2
14 2 15
AKD 401 Akademik Danışmanlık 0 2 1

VIII. YARIYIL 
Ders Kodu: Dersin Adı: Kredisi:
MAT 440 Komp. Fonk. Teorisi II 4 0 4
MAT 422 Soyut Cebir II 4 0 4
MAT 432 Kısmi Dif. Denklemler II 4 0 4
MAT 436 BitirmeTezi II 0 2 1
MAT (Seçmeli Ders) 2 0 2
14 2 15
AKD 402 Akademik Danışmanlık 0 2 1

Mezuniyet İçin Toplam Kredi: 138 (Zorunlu Dersler Kredisi: 126, Seçmeli Dersler Kredisi 12)

MATEMATİK BÖLÜMÜ