YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

MATEMATİK BÖLÜMÜ

Hakkımızda

Yozgat Fen-Edebiyat Fakültesi, 3 Kasım 1994 tarih ve 22100 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 24.08.1994 tarih ve 94/6138 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Yozgat ilinde kurulmuştur. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının, 30.01.1996 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla Matematik bölümümüz açılmıştır. Erciyes Üniversitesi Yozgat Fen Edebiyat Fakültesi, 01 Mart 2006 tarih ve 5467 Sayılı Kanunla kurulan Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğüne bağlanarak eğitim öğretimine devam etmektedir.

Bölümümüzde mevcut 1 profesör, 3 doçent, 5 doktor öğretim üyesi, 4 araştırma görevlisi doktor, 1 araştırma görevlisi olmak üzere 9 öğretim üyesi ve 5 öğretim elemanı ile toplam 14 kişilik akademik kadromuz, yeni öğretim üyesi alımı ve şu an itibariyle hizmet veren araştırma görevlilerimizin öğretim üyeliğine geçiş süreciyle her geçen gün daha da güçlenmektedir.

Fakülte Öğrenci Bilgisayar Laboratuvarı 80 m2 boyutunda ve 40 adet yüksek donanımlı bilgisayara sahiptir. Sınıf bazında her öğrencimize bir bilgisayar düşmektedir. Ayrıca bölüme ait her sınıfta ve bilgisayar laboratuvarında birer adet projeksiyon cihazı vardır. Matematik bölümü ile ilgili üniversitemiz kütüphanesinde toplam 784 adet kitap bulunmaktadır.

Amacımız

Matematiği incelemek birçok iş alanında iş bulmak için çok önemli katkıları olan mantıksal düşünme, problem çözme ve karar verme yeteneklerini geliştirme olanağı sağlar. Matematik Bölümünün hedefi analitik düşünceye sahip, matematik alanında her türlü analizi ve araştırmayı yapmaya yeterli bilgi ve beceri ile donatılmış elemanlar yetiştirmek ve bu elemanları bilim ve teknolojinin en yeni bilgileri ile donatmaktır.

Eğitim

Bölümümüzde ayrıca yüksek lisans ve doktora programı da bulunmakta olup teorik ve uygulamalı ileri düzey akademik araştırmalar yapılmaktadır. Ayrıca Erasmus, Farabi, Mevlana gibi değişim programları ve işbirliği protokolleri vasıtasıyla, yurt içinde ve yurt dışındaki üniversitelerle, öğrencilerimiz değişim faaliyetlerine katılabilmiştir.

Matematikçilerin İş Olanakları

Mezunların en önemli çalışma alanlarından biri akademisyenliktir. Mezun olup yüksek lisans ve doktorasını bitirenler üniversitelerde doktor öğretim üyesi, doçent, profesör olarak çalışıp öğretim üyesi olabilmektedir. MEB, YÖK, TÜBİTAK gibi kurumların burslarından yararlanıp yurt dışında da yüksek lisans ya da doktora yapma olanağı da vardır. Ayrıca, formasyon alıp Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda Matematik öğretmeni olarak çalışabilmektedir. Tübitak, Aselsan, Ttnet, Telekom, Hazine Müsteşarlığı ve bankalarda finansal danışman ve yine çoğu banka ve özel kuruluşta analist olarak çalışabilmektedir. Matematik eğitimi, bilgisayar alanında çalışabilmek için gerekli temel bilgi ve beceriyi kazandırdığından, çeşitli kamu ve özel kuruluşların bilgi işlem merkezlerinde sistem çözümleyicisi, sistem operatörü, yazılım uzmanlığı vs. olarak çalışabilmektedirler. Bilgisayar üzerine yüksek lisans, ek dersler ya da kurslar yoluyla bilişim sektörüne katılabilir, programcılık yapabilmektedir. Maliye Bakanlığı’nda hesap uzmanı, Bakanlıklarda çözümleyici ya da programcı kadroları gibi iş olanakları da vardır.

MATEMATİK BÖLÜMÜ