YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

KİMYA BÖLÜMÜ

Bozok Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 1996-1997 Eğitim-Öğretim Yılında eğitime başlamış olup halen bu eğitim programını sürdürmektedir. Kimya bölümü altyapısı ve imkanları dahilinde kısa geçmişine rağmen  sahip olduğu eğitim kadrosu ve yeni kavuştuğu labaratuvar imkânları ile çağdaş ve dinamik bir eğitim yapabilecek seviyeye ulaşmıştır.

Kimya bölümünden mezun olan öğrenciler "Kimyager" diploması almaktadır. Bu anlamda mezunlarımız sanayi kuruluşlarında  kimyager olarak  görev alabilmekte, ayrıca, Eğitim Fakültelerindeki "Tezsiz Yüksek Lisans" programında bir buçuk yıl eğitim gördükten sonra Kimya Öğretmeni olarak lise ve dengi okullarda  çalışabilmektedirler.

Bozok Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü, 1996 yılından bu yana kimyagerlik eğitimi veren bir bölümdür. 2002-2003  Eğitim-Öğretim yılında yapılan düzenleme ile ders programları çağdaş ve pratik eğitim vermek amacıyla yeniden düzenlenmiş olup, bu yeni ders programına 2002-2003 Eğitim-Öğretim yılında başlanmıştır. Bu yeni programda öğrencilerimizin mesleki açıdan yönlenmesi ve daha ileri seviyede öğrenim almaları hedeflenmiştir.

Kimya Bölümünde Analitik, Anorganik, Fizikokimya , Organik kimya ve Biyokimya anabilim dalları mevcuttur.  Eşit ağırlıklı olacak şekilde her anabilim dalının teorik dersleri ve uygulamalı laboratuarlarını içeren toplam 133  kredilik dersle mezun olunmaktadır.  Her anabilim dalı, lisans seviyesinde verilmesi gerekli alanları içerecek şekilde seçilmiş konulardan oluşmaktadır. Konular yeterince ayrıntılı olup,  dersler mümkün olduğu kadar güncelleşmiş ders kitaplarından takip edilmektedir.  Teorik derslerden sonra öğrenciler uygulamalarını ferdi veya grup olarak laboratuarlarda, görevli öğretim üyeleri ve araştırma görevlileri gözetiminde  yapmaktadırlar.

Bölümümüzde toplam 5 laboratuar 1 adet madde malzeme deposu mevcuttur. Öğrenci laboratuarları Anorganik, Organik, Analitik , Fizikokimya ve Biyokimya laboratuarları olarak tahsis edilmiştir.

Bölümde bölgesel ölçekte araştırmalar da yapılmaktadır. Bölgesel olarak bazı danışmanlık hizmetleri ve analiz imkanları sunulmaktadır. Özellikle işletmelere ait su ve atık su analizleri yapılmaktadır. Çevreyi bilinçlendirmek amacıyla bilimsel anlamda çevre sorunları ile ilgili çeşitli seminerler ve toplantılar da yapılmaktadır.

KİMYA BÖLÜMÜ