BOZOK ÜNİVERSİTESİ

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ

Genel Biyoloji Ana Bilim Dalı

  • Prof. Dr. Dilek PANDIR
  • Yrd. Doç. Dr. Hatice BAŞ

Botanik Ana Bilim Dalı

  • Doç. Dr. Ümit BUDAK

Hidrobiyoloji Ana Bilim Dalı

  • Doç. Dr. Halil Erhan EROĞLU
  • Yrd. Doç. Dr. Şeyda ERDOĞAN

Zooloji Ana Bilim Dalı

  • Yrd. Doç. Dr. Sedat PER

Moleküler Biyoloji ve Genetik Ana Bilim Dalı

  • Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali SÜDÜPAK
  • Arş. Gör. Ali DEMİRBAĞ

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ