YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ / MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK PROGRAMI

I.YARIYIL

Dersin Kodu Dersin Adı T P Kredi
BİY 101 Genel Biyoloji - I 4 - 4
BİY 103 G. Biyoloji Lab. - I - 2 1
BİY 105 Laboratuar Tekn. 1 2 2
BİY 107 Sistematiğin Esasları 1 - 1
FİZ 101 Genel Fizik 3 - 3
KİM 101 Genel Kimya-I 3 - 3
KİM 103 Genel Kimya Lab.-I - 2 1
TOPLAM 12 6 15
 

TÜD 101 Türk Dili - I 2 - 2
TRH 101 Atatürk İlk. ve İnk. Tar.I 3 - 3
YBD 101 Yabancı Dil - I 4 - 4
BGS 101 Beden Eğ. Güz. Sanatlar 1 - 1
AKD 101 Akademik Danışmanlık - 2 -

II. YARIYIL
Dersin Kodu Dersin Adı T P Kredi
BİY 102 Genel Biyoloji - II 4 - 4
BİY 104 G. Biyoloji Lab. - II - 2 1
BİY 106 Biyoistatistik 2 2 3
BİY 108 Bilgisayar Kullanımı 2 2 3
KİM 102 Genel Kimya-II 3 - 3
KİM 104 Genel Kimya Lab.-II - 2 1

TOPLAM 11 8 15

TÜD 102 Türk Dili - II 3 - 3
TRH 102 Atatürk İlk. ve İnk. Tar.II 2 - 2
YBD 102 Yabancı Dil - II 4 - 4
BGS 102 Beden Eğ. Güz. Sanatlar 1 - 1
AKD 102 Akademik Danışmanlık - 2 -

III.YARIYIL
Dersin Kodu Dersin Adı T P Kredi 
BİY 201 Sitoloji 3 - 3
BİY 203 Sitoloji Laboratuarı - 2 1
BİY 205 Omurgasız Hayvanlar -I 3 - 3
BİY 207 Omurgasız Hay. Lab.-I - 2 1
BİY 209 Bitki Anat.ve Morf. -I 2 - 2
BİY 211 Bitki An.ve Morf. Lab.-I - 2 1
BİY 213 Tohumsuz Bitkiler Sist. 3 - 3
BİY 215 Tohumsuz Bitkiler Lab. - 2 1
KİM 201 Organik Kimya 2 - 2
TOPLAM 13 8 17
AKD 201 Akademik Danışmanlık - 2 -

IV. YARIYIL
Dersin Kodu Dersin Adı T P Kredi
BİY 202 Histoloji 3 - 3
BİY 204 Histoloji Laboratuarı - 2 1
BİY 206 Omurgasız Hayvanlar -II 2 - 2
BİY 208 Omurgasız Hay. Lab.-II - 2 1
BİY 210 Bitki Anat.ve Morf. -II 2 - 2
BİY 212 Bitki An.ve Morf. Lab.-II - 2 1
BİY 214 Hayvan Fizyolojisi 4 - 4
BİY 216 Hayvan Fizyolojisi Lab. - 2 1
KİM 202 Organik Kimya-II 2 - 2
TOPLAM 13 8 17
AKD 202 Akademik Danışmanlık - 2 -

V.YARIYIL 
Dersin Kodu Dersin Adı T P Kredi
BİY 301 Genetik -I 3 - 3
BİY 303 Omurgalı Hay. Sist.-I 2 - 2
BİY 305 Omurgalı Hay. Sis.Lab.-I - 2 1
BİY 307 Genel Mikrobiyoloji 4 - 4
BİY 309 Genel Mikrobiyol. Lab. - 2 1
BİY 311 Entomoloji 2 2 3
BİY 313 Biyokimya 4 - 4
BİY 315 Biyokimya Laboratuarı - 2 1
TOPLAM 15 8 19
AKD 301 Akademik Danışmanlık - 2 -

VI. YARIYIL
Dersin Kodu Dersin Adı T P Kredi
BİY 302 Genetik -II 2 2 3
BİY 304 Tohumlu Bitk. Sist. 4 - 4
BİY 306 Tohumlu Bitk. Sist. Lab. - 2 1
BİY 308 Omurgalı Hay. Sist.-II 2 - 2
BİY 310 Omurgalı Hay.Sis.Lab.-II - 2 1
BİY 312 Bitki Fizyolojisi 4 - 4
BİY 314 Bitki Fizyolojisi Lab. - 2 1
BİY 316 Hidrobiyoloji 2 - 2
TOPLAM 14 8 18
AKD 302 Akademik Danışmanlık - 2 -

VII.YARIYIL
Dersin Kodu Dersin Adı T P Kredi
BİY 401 Bitki Ekolojisi 3 - 3
BİY 403 Biyoteknoloji 2 - 2
BİY 405 Hayvan Embriyolojisi 2 - 2
BİY 407 Bitirme Tezi-I - 2 1 
Seçmeli 8 - 8
TOPLAM 15 2 16
AKD 401 Akademik Danışmanlık - 2 -

VIII. YARIYIL
Dersin Kodu Dersin Adı T P Kredi
BİY 402 Hayvan Ekolojisi 2 - 2
BİY 404 Moleküler Biyoloji 3 - 3
BİY 406 Seminer - 2 1
BİY 408 Bitirme Tezi-II - 2 1
Seçmeli 8 - 8
TOPLAM 13 4 15 
AKD 402 Akademik Danışmanlık - 2 -
Staj (24 iş günü zorunlu) - - -


EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI
SEÇMELİ DERSLER

VII.YARIYIL
Dersin Kodu Dersin Adı T P Kredi
BİY 411 Radyobiyoloji 2 - 2
BİY 413 Müze Tekniği 2 - 2
BİY 415 Tıbbi Bitkiler 2 - 2
BİY 417 Endüst. Mikrobiyoloji 2 - 2
BİY 419 Enzimoloji 2 - 2
BİY 421 Parazitoloji 2 - 2
BİY 423 Ekonomik Botanik 2 - 2
BİY 425 Bitki Koruma 2 - 2
BİY 427 Özel Çalışma 2 - 2
BİY 429 Boyama Teknikleri 2 - 2
BİY 431 Sitogen. Lab. Yönt. 2 - 2
BİY 433 Toh. Çim . Eko. ve Fiz. 2 - 2
BİY 435 Mesleki İngilizce 2 - 2
BİY 437 Evolusyon 2 - 2
BİY 439 Bitki Coğrafyası 2 - 2
BİY 441 Palinoloji 2 - 2
BİY 443 Bitki Embriyolojisi 2 - 2
BİY 445 Preparasyon Tekniği 2 - 2
BİY 447 Çevre Bilgisi 2 - 2
BİY 449 Toprak Bilimi 2 - 2
BİY 451 Fitopatoloji 2 - 2
BİY 453 Doğal Koruma Alanl. 2 - 2
BİY 455 Gıda Mikrobiyolojisi 2 - 2
BİY 457 Hayvan Davranışları 2 - 2
BİY 459 Ornitoloji 2 - 2
BİY 461 Biy. Güncel Konular-I 2 - 2
BİY 463 Bitki Ekofizyolojisi 2 - 2

VIII. YARIYIL
Dersin Kodu Dersin Adı T P Kredi
BİY 412 Doku Kültürü 2 - 2
BİY 414 Park ve Orman Ağaçları 2 - 2
BİY 416 Bitki Islahı 2 - 2
BİY 418 Herbaryum Teknikleri 2 - 2
BİY 420 Bakteriyoloji 2 - 2
BİY 422 Arazi Botanik (4 gün) 2 - 2
BİY 424 Vejetasyon 2 - 2
BİY 426 Özel Çalışma 2 - 2
BİY 428 Mikoloji 2 - 2
BİY 430 Süs Bitkileri 2 - 2
BİY 432 Arazi Zooloji (4 gün) 2 - 2
BİY 434 Biyometri 2 - 2
BİY 436 Moleküler Genetik 2 - 2
BİY 438 Mesleki İngilizce 2 - 2
BİY 440 Çevre Biyoteknolojisi 2 - 2
BİY 442 Hay. Anat. ve Morf. 2 - 2
BİY 444 Viroloji 2 - 2
BİY 446 Yumrulu Bitkiler 2 - 2
BİY 448 Kanser Hücreleri 2 - 2
BİY 450 Mantar Biy. Ve Yetiştir. 2 - 2
BİY 452 Bitki Hormonları 2 - 2
BİY 454 Hayvan Coğrafyası 2 - 2
BİY 456 Türkiye Geofitleri 2 - 2
BİY 458 Kromozomlar 2 - 2
BİY 460 Balık Bilimi 2 - 2
BİY 462 Biy. Güncel Konular-II 2 - 2
BİY 464 Genetik Mühendisliği 2 - 2

1. 2002-2003 öğretim yılından itibaren lisans programını tamamlayabilmek için; Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ve Yabancı Dil hariç, en az 116 kredi-saatlik zorunlu ve 16 kredi-saatlik de seçmeli ders alınarak toplam 132 kredi-saat sağlanmalıdır

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ / MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK PROGRAMI