YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ / MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK PROGRAMI

1. BÖLÜMÜN KISA GEÇMİŞİ VE YERİ
Bölümümüz 1996-1997 Eğitim-Öğretim yılında, 31 öğrenci kontenjanı ile kendi Fakülte binasında öğrenime açılmıştır.Bölüm bünyesinde Genel Biyoloji, Botanik, Zooloji, Hidrobiyoloji, ve Moleküler Biyoloji olmak üzere beş anabilim dalı mevcuttur. Bölüm Laboratuvarları öğrencilerin ihtiyacına  cevap verecek şekilde donatılmıştır. Laboratuvar donanımı öğrenci ihtiyaçlarını daha üst düzeyde karşılayabilecek ve araştırma ihtiyaçlarına da cevap verebilecek şekilde geliştirilmektedir.

2. BÖLÜMÜN HEDEFLERİ

Bölümümüz, mezun öğrencilerine verilen "Biyolog" ünvanına uygun bilgi birikimi ve mesleki becerileri sağlamayı hedeflemektedir. Özgün ve yenilikçi bilgi üretimi ile bu üretimin yayılması konusunda ulusal ve uluslararası platformda belli bir düzeyin kazanılması amaçlanmaktadır.

Bölümümüz üreteceği bilgi birikimi ve becerilerle, doğal dengenin korunması ve geliştirilmesine ilişkin olarak genetik çeşitliliğin yerinde (Insitu) ve özel ortamlarda (exsitu) korunması, erozyonun önlenmesi ve doğal vejetasyonun geliştirilmesi, ekosistemlerin korunması, pollüsyon kaynaklarının tesbiti ve önlenmesi, doğal vejetasyondaki tıbbi bitkilerin ve ekonomik bitkilerin teşhisi, korunması ve kültüre alınması, biyoteknoloji ve moleküler genetik çalışmaları gibi canlı hayatının sürdürülebilirliği ve verimliliğin artırılması ile ilgili konularda üreteceği çözümler ve bu çözümlerin yayılması ile ülke ekonomisi ve toplum gelişmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Başta Üniversitemiz bünyesinde olmak üzere, bölüm içi ve bölümler arasında disiplinlerarası işbirliğinin oluşturulması amaçlanmaktadır. Diğer üniversitelerin  ilgili birimleri ile araştırma gurupları oluşturma ve karşılıklı insan ve altyapı kaynaklarının etkin kullanımı yönünde ilişki ve arayışlarımız devam etmektedir.
Eğitim-Öğretim planlarının öğrenciler için hedeflenen niteliklere uygunluğu her eğitim-öğretim dönemi öncesinde, yeni gelişmeler de göz önüne alınarak, değerlendirilmektedir. Öğretim ortamlarının başında gelen, laboratuvar olanakları geliştirilmekte, yansı, slayt ve video gibi görsel ve işitsel öğrenim olanakları sağlanmaktadır. Bilimsel gezi ve arazi çalışmalarının yoğunlaştırılması hedeflenmektedir.

3. EĞİTİM VE ARAŞTIRMA KAYNAKLARI:

*Bölümün eğitim amaçlı kullandığı ana araç ve gereçler liste halinde aşağıda sunulmuştur.
Adedi- Adı: 
20 Işık Mikroskobu (Öğrenci)
10 Stereo (Disseksiyon) Mikroskobu (Öğrenci)                               
1 Otoklav

2 Stereo Zoom (Disseksiyon) Mikroskobu (Araştırma)

1 Trinoküler Işık Mikroskobu (Araştırma)

1 Derin Dondurucu (-35 oC)

1 Döner Kollu Mikrotom
1 Etüv (0-25 oC)
1 Soğutmalı inkübatör (-10 - 80 oC)
1 Su banyosu
1 Spektrofotometre
1 Mağnetik karıştırıcı
1 Oksijenmetre (pH, Konduktivite v.s. ölçer)

* Bölümümüz şu anda 4 Laboratuvara sahiptir.
1) Eğitim-Öğretim amacıyal kullanılan Öğrenci Uygulama Laboratuvarı
2) Sitogenetik Araştrıma Laboratuarı
3) Herbaryum

4)Genel Biyoloji Araştırma Laboratuarı

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ / MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK PROGRAMI