YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ / MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK PROGRAMI

Bölümümüz 1996-1997 Eğitim-Öğretim yılında, 31 öğrenci kontenjanı ile kendi Fakülte binasında öğrenime açılmıştır. Bölüm Laboratuarları öğrencilerin ihtiyacına cevap verecek şekilde donatılmıştır. Laboratuar donanımı öğrenci ihtiyaçlarını daha üst düzeyde karşılayabilecek ve araştırma ihtiyaçlarına da cevap verebilecek şekilde geliştirilmektedir.

Bölümümüz, mezun öğrencilerine verilen "Biyolog" unvanına uygun bilgi birikimi ve mesleki becerileri sağlamayı hedeflemektedir. Özgün ve yenilikçi bilgi üretimi ile bu üretimin yayılması konusunda ulusal ve uluslararası platformda belli bir düzeyin kazanılması amaçlanmaktadır.

Bölümümüz üreteceği bilgi birikimi ve becerilerle, doğal dengenin korunması ve geliştirilmesine ilişkin olarak genetik çeşitliliğin yerinde (Insitu) ve özel ortamlarda (exsitu) korunması, erozyonun önlenmesi ve doğal vejetasyonun geliştirilmesi, ekosistemlerin korunması, pollüsyon kaynaklarının tespiti ve önlenmesi, doğal vejetasyondaki tıbbi bitkilerin ve ekonomik bitkilerin teşhisi, korunması ve kültüre alınması, biyoteknoloji ve moleküler genetik çalışmaları gibi canlı hayatının sürdürülebilirliği ve verimliliğin artırılması ile ilgili konularda üreteceği çözümler ve bu çözümlerin yayılması ile ülke ekonomisi ve toplum gelişmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Başta Üniversitemiz bünyesinde olmak üzere, bölüm içi ve bölümler arasında disiplinler arası işbirliğinin oluşturulması amaçlanmaktadır. Gazi Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi ilgili birimleri ile araştırma gurupları oluşturma ve karşılıklı insan ve altyapı kaynaklarının etkin kullanımı yönünde ilişki ve arayışlarımız devam etmektedir.

Eğitim-Öğretim planlarının öğrenciler için hedeflenen niteliklere uygunluğu her eğitim-öğretim dönemi öncesinde, yeni gelişmeler de göz önüne alınarak, değerlendirilmektedir. Öğretim ortamlarının başında gelen, laboratuar olanakları geliştirilmekte, yansı, slayt ve video gibi görsel ve işitsel öğrenim olanakları sağlanmaktadır. Bilimsel gezi ve arazi çalışmalarının yoğunlaştırılması hedeflenmektedir.

BÖLÜM DUYURULARI

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ / MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK PROGRAMI