YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ

Amacı: Arkeoloji Bilimi çerçevesinde Tarih öncesi ve Tarihi çağların tanıtılmasıdır. Özellikle Anadolu Coğrafyasına ait maddi kalıntılar öncülüğünde Arkeoloji eğitimi vermektir.

Vizyon: Eğitim sonucunda Koruma Kurulları, Müzeler, Belediyeler, Vakıflar, Kültür ve Turizm Bakanlığında çalışabilecek Kültürel Mirasa saygılı dürüst uzmanlar yetiştirmek. Aynı zamanda üniversitelerde görev yapabilecek çağdaş bilim adamları yetiştirmektir.

Misyon: Arkeoloji alanındaki gelişmeleri takip edebilen, yorumlayan ve uygulayabilen arkeologlar yetiştirmektir. Ülkemizin kültürel zenginliklerini bilime uygun şekilde açığa çıkartıp, belgeleyebilmelerini sağlamaktır. Kültürel mirasın tanıtılması yanında yapılacak çalışmalarla, işlev kazandırılan kültür ürünleri ile ekonomiye katkı sağlamaktır. Yapacağı çalışmaları multidisiplinler uygulamalara ve yorumlamalara açık arkeologlar yetiştirmektir.

Bölüm Dili: Programın eğitim dili Türkçedir.

Bölüm Tanımı: Bölümün çalışma alanı Prehistorya, Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi, Klasik Arkeolojidir.

Kabul ve Kayıt Koşulları: ÖSYM nin düzenlediği yükseköğretime geçiş sınavından yeterli puan alarak yerleştirme sonucunda yerleşmeye hak kazanmak.

Mezuniyet Şartları: Bölümün Tespit ettiği 8 yarıyıllık öğretim sonucunda, en az toplam 240 AKTS kredilik dersleri başarıyla tamamlamış olmak.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Ham başarı puanı, yarıyıl veya yılsonu sınav puanının %60’ına, ara sınavlar puan ortalamasının %40’ının eklenmesi ile hesaplanır. Başarı notları; ham başarı puanları kullanılarak esasları Senato tarafından belirlenen bağıl değerlendirme yöntemiyle tespit edilir.

İstihdam Olanakları: Arkeolog unvanı almaya hak kazanan öğrenciler; Yüksek Öğrenim Kurumlarında Akademisyenlik yapabilmektedir. Aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Müze ve ören yerlerinde, Belediyelerde arkeolog, Kültür Varlıkları Koruma Kurullarında uzman arkeolog, KUDEP bünyesinde uzman arkeolog, Restorasyon ve Konservasyon laboratuarlarında ve özel firmalarda danışman arkeolog, Arkeolojik kazı ve araştırmalarda arkeolog olmak üzere çeşitli kamu ve özel iş kollarında istihdam edilmektedirler.

Üst Derece Programlara Geçiş: Lisans programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, Lisansüstü programlarda öğrenim görmek için başvurabilir.

ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ