YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ

ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

1. YARIYIL

No Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi ECTS
1 ARK101 ARKEOLOJİYE GİRİŞ VE TERMİNOLOJİ 3 0 0 3 5
2 ARK103 ANADOLU KÜLTÜR TARİHİ 3 0 0 3 4
3 ARK105 ARKEOLOJİK KAZI VE ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ 3 0 0 3 5
4 ARK107 PREHİSTORYAYA GİRİŞ 3 0 0 3 5
5 ARK109 ARKAİK MİMARİ 3 0 0 3 5
6 ARKING10 İNGİLİZCE I 2 0 0 2 2
7 ARKTDL10 TÜRK DİLİ I 2 0 0 2 2
8 ARKTRH10 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I 2 0 0 2 2
    Toplam 21 0 0 21 30

2. YARIYIL

No Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi ECTS
1 ARK102 TÜRKİYE PREHİSTORYASI 3 0 0 3 5
2 ARK104 ÖN ASYA KÜLTÜR TARİHİ I 3 0 0 3 4
3 ARK106 SERAMİK SANATINA GİRİŞ 3 0 0 3 5
4 ARK108 ARKAİK HEYKEL 3 0 0 3 5
5 ARK110 MİTOLOJİ 3 0 0 3 5
6 ARKING10 İNGİLİZCE II 2 0 0 2 2
7 ARKTDL10 TÜRK DİLİ II 2 0 0 2 2
8 ARKTRH10 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ II 2 0 0 2 2
    Toplam 21 0 0 21

30
 

3. YARIYIL

No Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi ECTS
1 ARK201 PREHİSTORİK DÖNEM YONTMA TAŞ ENDÜSTRİSİ VE KÜLTÜRLERİ 3 0 0 3 5
2 ARK203 ÖN ASYA KÜLTÜR TARİHİ II 3 0 0 3 5
3 ARK205 KLASİK DÖNEM MİMARİSİ 3 0 0 3 5
4 ARK207 ANTİK KAYNAKLAR 2 2 0 3 5
5 ARKSD-I SEÇMELİ DERS (ARKSD-I Grubundan Alınacaktır) 2 0 0 2 5
6 ARKSD-I İSEÇMELİ DERS (ARKSD-I Grubundan Alınacaktır) 2 0 0 2 5
    Toplam 15 2 0 16 30

4. YARIYIL

No Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi ECTS
1 ARK202 ASUR TİCARET KOLONİLERİ ÇAĞINDA ANADOLU ARKEOLOJİSİ 3 0 0 3 5
2 ARK204 SÜMER-AKAD KÜLTÜRÜ 3 0 0 3 5
3 ARK206 ARKAİK VE KLASİK DÖNEM SERAMİK SANATI 3 0 0 3 5
4 ARK208 TEKNİK RESİM 2 2 0 3 5
5 ARKSD-II SEÇMELİ DERS (ARKSD-II Grubundan Alınacaktır) 2 0 0 2 5
6 ARKSD-II SEÇMELİ DERS (ARKSD-II Grubundan Alınacaktır) 2 0 0 2 5
    Toplam 15 2 0 16 30

5. YARIYIL

No Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi ECTS
1 ARK301 HİTİT TARİHİ VE KÜLTÜRÜ I 3 0 0 3 5
2 ARK303 ANADOLU'DA DEMİR ÇAĞ UYGARLIKLARI I  3 0 0 3 5
3 ARK305 HELLENİSTİK MİMARİ 3 0 0 3 5
4 ARK307 ANADOLU TARİHİ COĞRAFYASI 3 0 0 3 5
5 ARKSD-III SEÇMELİ DERS (ARKSD-III Grubundan Alınacaktır) 2 0 0 2 5
6 ARKSD-III SEÇMELİ DERS (ARKSD-III Grubundan Alınacaktır) 2 0 0 2 5
    Toplam 16 0 0 16 30

6. YARIYIL

No Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi ECTS
1 ARK302 HİTİT TARİHİ VE KÜLTÜRÜ II 3 0 0 3 5
2 ARK304 ANADOLU'DA DEMİR ÇAĞ UYGARLIKLARI II  3 0 0 3 5
3 ARK206 HELLENİSTİK HEYKEL 3 0 0 3 5
4 ARK308 YUNAN NUMİSMATİĞİ 3 0 0 3 5
5 ARKSD-IV SEÇMELİ DERS (ARKSD-IV Grubundan Alınacaktır) 2 0 0 2 5
6 ARKSD-IV SEÇMELİ DERS (ARKSD-IV Grubundan Alınacaktır) 2 0 0 2 5
    Toplam 16 0 0 16 30

7. YARIYIL

No Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi ECTS
1 ARK401 PHRYGIA VE URARTU ARKEOLOJİSİ 3 0 0 3 5
2 ARK403 ROMA MİMARİSİ 3 0 0 3 5
3 ARK405 ROMA TARİHİ 3 0 0 3 5
4 ARK407 BİTİRME TEZİ-I 2 2 0 3 5
5 ARKSD-V SEÇMELİ DERS (ARKSD-V Grubundan Alınacaktır) 2 0 0 2 5
6 ARKSD-V SEÇMELİ DERS (ARKSD-V Grubundan Alınacaktır) 2 0 0 2 5
    Toplam 15 2 0 16 30

8. YARIYIL

No Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi ECTS
1 ARK402 MISIR ARKEOLOJİSİ 3 0 0 3 5
2 ARK404 ROMA HEYKELTRAŞLIĞI 3 0 0 3 5
3 ARK406 ROMA NUMİSMATİĞİ 3 0 0 3 5
4 ARK408 BİTİRME TEZİ-II 2 2 0 3 5
5 ARKSD-VI SEÇMELİ DERS (ARKSD-VI Grubundan Alınacaktır) 2 0 0 2 5
6 ARKSD-VI SEÇMELİ DERS (ARKSD-VI Grubundan Alınacaktır) 2 0 0 2 5
    Toplam 15 2 0 16 30

Genel Toplam Ders Adedi: 52 T: 134 U: 8 Kredi: 138 ECTS: 240 T+U: 142

ARKSD-I

No Ders Kodu Ders Adı  T   U   L  Kredi ECTS
1 ARK209 EPİ-PALEOLİTİK DÖNEMDE ANADOLU-YAKINDOĞU ARKEOLOJİSİ 2 0 0 2 5
2 ARK211 NEOLİTİK DÖNEM KÜLTÜRLERİ 2 0 0 2 5
3 ARK213 ANTİK MİMARİDE MALZEME TEKNİK 2 0 0 2 5
4 ARK215 YUNAN VE ROMA İKONOGRAFİSİ 2 0 0 2 5
5 ARK217 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ 2 0 0 2 5
6 ARK219 YUNAN DİLİ VE GRAMERİ-I 2 0 0 2 5

ARKSD-II

No Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi ECTS
1 ARK210 ASUR-BABİL KÜLTÜRÜ 2 0 0 2 5
2 ARK212 KALKOLİTİK DÖNEM KÜLTÜRLERİ 2 0 0 2 5
3 ARK214 GEÇ HİTİT ŞEHİR DEVLETLERİ 2 0 0 2 5
4 ARK216 SOSYAL VE KÜLTÜREL ANTROPOLOJİ 2 0 0 2 5
5 ARK218 ANADOLUDA KUTSAL ALANLAR 2 0 0 2 5
6 ARK220 YUNAN DİLİ VE GRAMERİ-II 2 0 0 2 5

ARKSD-III

No Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi ECTS
1 ARK309 ANADOLU'DA MÜHÜR SANATI 2 0 0 2 5
2 ARK311 ANADOLU'DA ÖLÜ GÖMME ADETLERİ 2 0 0 2 5
3 ARK313 ANTİK ÇAĞDA KENTLER 2 0 0 2 5
4 ARK315 LATİN DİLİ VE GRAMERİ-I 2 0 0 2 5
5 ARK317 TARİHSEL SOSYOLOJİ 2 0 0 2 5
6 ARK319 ARKEOMETRİ 2 0 0 2 5

ARKSD-IV

No Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi ECTS
1 ARK310 AKHAMENİD SANATI VE ARKEOLOJİSİ 2 0 0 2 5
2 ARK312 HİTİT - MEZOPOTAMYA İLİŞKİLERİ 2 0 0 2 5
3 ARK314 RESTORASYON VE KONSERVASYON YÖNTEMLERİ 2 0 0 2 5
4 ARK316 ANADOLU'DA FİLDİŞİ SANATININ GELİŞİMİ 2 0 0 2 5
5 ARK318 SANTİK ÇAĞDA MADEN SANATI 2 0 0 2 5
6 ARK320 LATİN DİLİ VE GRAMERİ-II 2 0 0 2 5

ARKSD-V

No Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi ECTS
1 ARK409 ANTİK ÇAĞDA SOSYALYAŞAM 2 0 0 2 5
2 ARK411 ARKEOLOJİDE KÜÇÜK BULUNTULAR 2 0 0 2 5
3 ARK413 HELLENİSTİK VE ROMA ERKEN İMPARATORLUK DÖNEMİNDE MİMARİ DEKORASYON  2   0   0  2 5
4 ARK415 HELLENİSTİK VE ROMA DÖNEMİ SERAMİK SANATI 2 0 0 2 5

ARKSD-VI

No Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi ECTS
1 ARK410 ANTİK DÖNEM RESİM SANATI 2 0 0 2 5
2 ARK412 ANTİK ÇAĞ FELSEFESİ 2 0 0 2 5
3 ARK414 BİZANS RESİM SANATI 2 0 0 2 5
4 ARK416 MÜZECİLİK 2 0 0 2 5

Genel Toplam Ders Adedi: 52 T: 134 U: 8 Kredi: 138 ECTS: 240 T+U: 142

 

ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ