BOZOK ÜNİVERSİTESİ

ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ

Prehistoriya Anabilim Dalı

Prof. Dr. Galip Akın

Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı

 

Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Hacer Sancaktar

Yrd. Doç. Dr. M. Bülent Şenocak

Araş. Gör. Ayça Dokuzboy

ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ